Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Šta radimo

RANA STIMULACIJA

SAZNAJTE VIŠE

LOGOPEDSKI TRETMANI ZA DECU

SAZNAJTE VIŠE

LOGOPEDSKI TRETMANI ZA ODRASLE

SAZNAJTE VIŠE

TRETMAN POKRETOM

(reedukacija psihomotorike)

SAZNAJTE VIŠE

TRETMAN POREMEĆAJA GOVORA KOD OŠTEĆENJA SLUHA

SAZNAJTE VIŠE

SENZORNA INTEGRACIJA

SAZNAJTE VIŠE

SAVETODAVNI RAD

SAZNAJTE VIŠE

PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE

SAZNAJTE VIŠE

TRETMAN SPECIFIČNIH TEŠKOĆA U UČENJU

( disleksija, disgrafija, diskalkulija)

SAZNAJTE VIŠE

PRIPREMA PREDŠKOLACA

SAZNAJTE VIŠE

NAPREDNE TEHNIKE UČENJA

SAZNAJTE VIŠE

GRUPNE KREATIVNE RADIONICE

SAZNAJTE VIŠE
Translate