Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

RANA STIMULACIJA

Podrazumeva primenu tehnika i aktivnosti od strane stručnog lica u cilju podsticaja motoričkog, govorno-jezičkog i kognitivnog razvoja dece.
Rana stimulacija se primenjuje kod dece od njihovog rođenja do 3. godine života.

Važno je da roditelji znaju da psihomotorni razvoj ima svoje zakonitosti koje se moraju poštovati. Razvoj ide određenim redosledom, prolazeći kroz određene faze. Izuzetno je važno da se sve faze realizuju u za to predviđenom periodu, jer od njih zavisi celokupno funkcionisanje na kasnijim uzrastima.

Ukoliko roditelj ili stručno lice (pedijatar, psiholog, defektolog) uoči odstupanja u razvojnom procesu deteta neophodno je odmah započeti sa programom kako bi se iskoristili razvojni potencijali deteta i postigli što bolji rezultati.

Mozak se najbrže razvija do 4-te godine života, rana iskustva deteta doprinose stvaranju miliona neuronskih veza, što predstavlja osnovu za celoživotno učenje, ponašanje i funkcionisanje.

Program rane stimulacije podrazumeva aktivnosti kojima se podstiče:
– motoričke sposobnosti deteta
-emocionalno sazrevanje
-integracija čulnih opažanja
-jezičke aktivnosti

Pravovremenom i stručnom primenom vežbi rane stimulacije ujednačava se i ubrazava proces razvoja onih veština koje su u zaostatku, čime se utiče na kvalitet detetovog funkcionisanja.

U našem centru ranu stimulaciju sprovodimo timski u prostorijama specijalno opremljenim za motoričku i senzornu stimulaciju.

Tim čine defektolog ( somatoped) i logoped, koji svojim dugogodišnjim iskustvom u radu na ranoj stimulacji postižu sjajne rezultate o čemu svedoče brojni zadovoljni roditelji i njihovi mališani.

Principi kojih se pridržavamo u radu sa našim najmlađim korisnicima jeste sprovođenje aktivnosti koje odgovaraju mogućnostima deteta. Dete mora biti zadovoljno, osećati se prijatno i prihvaćeno.

Nakon svakog tretmana roditelj dobija neophodne savete i instrukcije za rad kod kuće, jer je za uspeh potrebno angažovanje svih učesnika procesa.

Translate