Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

O nama

Nakon 15 godina sticanja iskustva u radu sa decom u školi dr. Milan Petrović, osnivamo logopedsko – edukativni centar Arhimedika, sa ciljem pružanja stručne pomoći i podrške deci i roditeljima kojima je potrebna.
Centar se nalazi na dve lokacije, u Novom Sada na adresi Heroja Pinkija 46, i u Kovinu na adresi Branislava Nušića 18.
Osnivač centra Arhimedika je Bojana Ljubojević, dipl.spec pedagog.

U našem centru stručni tim koga čine logopedi, reedukatori psihomotorike, pedagog, somatoped  i surdolog, radi na stimulaciji i korekciji govorno jezičkog razvoja, podsticaju pravilnog psihomotornog razvoja, ranoj stimulaciji, senzornoj integraciji, savetovanju.

Multidisdiplinarni pristup je nešto što karakteriše naš rad i daje izvanredne rezultate, o čemu svedoči veliki broj dece obuhvaćene našim tretmanina.

Govorno-jezički i psihomotorni razvoj predstavlja dugotrajan i kompleksan proces stoga se mora pristupati timski, koristeći znanja i iskustva iz različitih oblasti.

Naši tretmani se mogu podeliti na stimulativne koje podrazumevaju podsticaj razvoja veština i sposobnosti i korektivne koji se odnosi na otklanjanju teškoća direktim delovanjem ili pak ublažavanje istih uz razvijanje drugih kompenzatorskih mogućnosti.

Prostor u kome se sprovode naše aktivnosti prostire se na 300 m2.

Centar poseduje specijalno opremljene prostorije predviđene za rad sa decom na gruboj i finoj motorici (fiskulturnu salu), prostoriju za podsticaj senzorne integracije (senzorna soba), kao i prostorije za grupni i individualni rad.

Naš tim

BOJANA LjUBOJEVIĆ
Osnivač
Dipl.Spec.Pedagog
Reedukator psihomotorike i kraniosakralni terapeut

Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu za specijalnu edukciju i rehabilitaciju, smer prevencija i resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju, i stekla zvanje-diplomirani…

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

NATAŠA MLADENOVIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

NATAŠA ZORANOVIĆ
Logoped

Akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije-modul logopedija završava 2020. godine pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i upisuje master akademske studije.

MARJANA KRUNIĆ
Somatoped

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

MILICA OSTOJIĆ
Logoped

Diplomirala 2017.godine nakon čega upisuje master akademske studije i zapocinje pripravnički staž na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.Master akademske studije …

NIKOLINA JANIĆ
Reedukator psihomotorike

Akademske studije Specijalne edukacije i rehabilitacije upisuje 2016/2017. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju….

ALEKSANDAR MILOVANOVIĆ
Defektolog

Akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije, modul višestruka ometenost završava pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2022. godine, i stiče zvanje- diplomirani defektolog..

Translate