Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

IMG-20221207-WA0001
MILICA OSTOJIĆ

Logoped
Milica Ostojić
 – Rodjena 25.5.1994.godine u Zrenjaninu.

 

Nakon završene Medicinske škole u Zrenjaninu upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logopedija. 

Diplomirala 2017.godine nakon čega upisuje master akademske studije i zapocinje pripravnički staž na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Master akademske studije završava 2018.godine i počinje da radi u IEFPG Centru za razvoj govora, ponašanja i učenja u Novom Sadu.

Od marta 2020. radi u ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu.

Završila obuku za primenu KSAFA sistema u ranoj detekciji, dijagnostici i habilitaciji  govorna i jezika, dece sa oštećenim sluhom, patologijom govora, poremećaja ponašanja i učenja.

I obuku za primenu logopedskih sondi.

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

NATAŠA MLADENOVIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

MARJANA KRUNIĆ
Somatoped

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Translate