Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

IMG-20221207-WA0001
MILICA OSTOJIĆ

Logoped
Milica Ostojić
 – Rodjena 25.5.1994.godine u Zrenjaninu.

 

Nakon završene Medicinske škole u Zrenjaninu upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logopedija. 

Diplomirala 2017.godine nakon čega upisuje master akademske studije i zapocinje pripravnički staž na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Master akademske studije završava 2018.godine i počinje da radi u IEFPG Centru za razvoj govora, ponašanja i učenja u Novom Sadu.

Od marta 2020. radi u ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu.

Završila obuku za primenu KSAFA sistema u ranoj detekciji, dijagnostici i habilitaciji  govorna i jezika, dece sa oštećenim sluhom, patologijom govora, poremećaja ponašanja i učenja.

I obuku za primenu logopedskih sondi.

Translate