Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Mihaela-Erdeji
MIHAELA ERDEJI

Mihaela Erdeji – Posle završene Srednje medicinske škole ~Draginja Nikšić~ u Sremskoj Mitrovici (1994) .  upisuje Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu na kojem je diplomirala 1999. U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja praktičnog znanja.

 Po završetku studija započinje rad u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica- odsek logopedija u okviru zdravstvene zaštite mladje dece i dece školskog uzrasta. 2003. položila je stručni ispit za zdravstvenog saradnika – diplomirani defektolog logoped. Iste godine prelazi u Novi Sad u Osnovnu školu  ~Milan Petrović~ i upisuje na Defektološkom fakultetu – smer oligofrenologija. U toku dugogodišnjeg radnog iskustva radila je na Ranoj stimulaciji govora kod dece od 0 – 3 godine, kao servisna podrška govorno –  jezičkog razvoju kod dece od 3- 6, kao i rad sa decom školskog uzrasta.

Tokom rada dodatno se usavršavala na dostupnim edukacijama u području govorno – jezičkog razvoja i učestvovala na medjunarodnim konferencijama logopeda. Poseduje sertifikat Augmentativna i alternativna komunikacija (2012), Primena funkcionalnog učenja i asistivne tehnologije (2012), MENSA – razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efektivnog učenja (2011), Upotreba govornih tehnologija kao asistivnih tehnologija (2012), Podsticanje dečjeg samopoštovanja putem kooperativne komunikacije (2011/2012), Pristup i podrška deci sa poteškoćama u učenju izazvanim  disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom i hiperktivnošću (2013), Digitalna manipulacija (2014), Logopedsko znanje u logopedskoj praksi (2015) i mnoge druge.

Translate