Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

natasamladenovic
NATAŠA MLADENOVIĆ

Nataša Mladenović – rođena 12. 3. 1980 godine u Boru.
Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet i dobila zvanje Diplomirani defektolog – logoped.
Od Januara 2005 do Oktobra 2010 godine radila je na mestu logopeda i stručnog saradnika u razvojnom savetovalištu u domu zdravlja „Bor“ u Boru. Radila je individualne logopedske tretmane dece, redovne sistematske preglede dece uzrasta od 2-6 godina i individualne tretmane starijih osoba sa disfonijama, rehabilitacije posle mozdanog udara.
Od maja 2007 do oktobra 2010 godine, pohadjala je kontinuiranu edukaciju za rad na SAFA aparatu, logofonu i logopedskim sondama u organizaciji Sektora za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović“ u Beogradu.
Januara 2010 godine upisala je master studije na Fakultetu organizacionih nauka, smer: Menadžment, odsek: Menadžment ljudskih resursa i decembra 2010 godine odbranila završni master rad sa temom: Konflikti i asertivna komunikacija u zdravstvenoj ustanovi.
Od 2012-2013 godine volonter u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd,na mesto logopoeda u grupama sa mešovitom patologijom.
Redovan je član Udruženja logopeda Srbije od njegovog osnivanja.Od juna 2019. logoped u Arhimedika centru.

BOJANA LjUBOJEVIĆ
Osnivač
Dipl.Spec.Pedagog

Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu za specijalnu edukciju I rehabilitaciju, smer prevencija I resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju, I stekla zvanje-diplomirani…

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

MARJANA KRUNIĆ
Somatoped

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Translate