Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

ALEKSANDAR MILOVANOVIĆ

AleksandarMilovanovic
ALEKSANDAR MILOVANOVIĆ

Aleksandar Milovanović

Rodjen 17.09.1995. u Novom Sadu. 

Akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije, modul višestruka ometenost završava pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2022. godine, i stiče zvanje- diplomirani defektolog. Iste godine zapošljava se u školi za osnovno i srednje obrazovanje “dr Milan Petrović” gde i sada radi. Trenutno je na master studijama na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer Motoričke smetnje i poremećaji. Tokom rada dodatno se usavršavao na edukacijama i seminarima u području razvoja dece sa višestrukom ometenošću. Maksimalno posvećen svom radu i deci.

 

Translate