Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Miica_stelkic
MILICA STELKIĆ

Milica Stelkić – rođena 25.01.1996. godine u Novom Sadu.
Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija. U toku studija posećivala je veliki broj stručnih skupova i kongresa. U toku školske 2019/2020. godine radila je kao student demonstrator na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Diplomirala je na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u septembru 2020. godine i stekla naziv Diplomirani defektolog – logoped.
Zaposlila se u septembru 2020. godine u ŠOSO „Milan Petrović“ kao Diplomirani defektolog – logoped u okviru programa Dodatne podrške defektologa, logopeda i specijalnog pedagoga deci u predškolskoj ustanovi uzrasta od 4 do 6 godina.
Master studije Specijalne edukacije i rehabilitacije je upisala i završila tokom školske 2020/2021. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i stekla akademski naziv Master defektolog.
Tokom školske 2020/2021. godine zaposlila se kao Saradnik u nastavi na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Bojana Ljubojević

Osnivač Dipl.Spec.Pedagog

Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu za specijalnu edukciju I rehabilitaciju, smer prevencija I resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju, I stekla zvanje-diplomirani…

Mihaela Erdeji

Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

Nataša Mladenović

Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

Marjana Krunić

Somatopeg

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

Maja Kukobat

Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Translate