Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Miica_stelkic
MILICA STELKIĆ

Milica Stelkić – rođena 25.01.1996. godine u Novom Sadu.
Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija. U toku studija posećivala je veliki broj stručnih skupova i kongresa. U toku školske 2019/2020. godine radila je kao student demonstrator na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Diplomirala je na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u septembru 2020. godine i stekla naziv Diplomirani defektolog – logoped.
Zaposlila se u septembru 2020. godine u ŠOSO „Milan Petrović“ kao Diplomirani defektolog – logoped u okviru programa Dodatne podrške defektologa, logopeda i specijalnog pedagoga deci u predškolskoj ustanovi uzrasta od 4 do 6 godina.
Master studije Specijalne edukacije i rehabilitacije je upisala i završila tokom školske 2020/2021. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i stekla akademski naziv Master defektolog.
Tokom školske 2020/2021. godine zaposlila se kao Saradnik u nastavi na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Translate