Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Bojana Ljubojević
BOJANA LjUBOJEVIĆ

Osnivač Arhimedika centra
dipl.spec.pedagog

Bojana Ljubojević – rođena je 15.04.1981. godine. Nakon završene Srednje medicinske škole upisuje akademske studije u Beogradu.
Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu za specijalnu edukciju i rehabilitaciju, smer prevencija i resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju, i stekla zvanje-diplomirani specijalni pedagog. Tokom studija posećivala je brojne seminare, konferencije i stručne radionice.

Iste godine (2006), nakon diplomiranja zapošljava se u Školi za osnovno i srednje obrazovanje dr, Milan Petrović, gde provodi 13 godina.

2015-e godine postaje stručni saradnik u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Plodovi Pak”.

2019-e godine osniva logopedsko-edukativni centar Arhimedika, gde sa svojim stručnim timom pruža usluge iz oblasti logopedije, reedukacije psihomotorike, edukacije dece i omladine.

Učesnik je brojnoh stručnih skupova i kongresa.

Kao predavač učestvovala na stručnom skupu pod nazivom: “Učešće očeva u odgajanju dece sa autizmom”

Kao predavač učestvovala na skupu posvećenom podršci roditelja dece sa disleksijom i disgrafijom.

Organizator i realizator skupa posvećen  roditeljima, vaspitačima i učiteljima dece sa hiperkinetskim sindromom.

Nosilac i organizator nekoliko projekta iz oblasti ravnopravnost polova podržanog od strane Pokrajinskog sekreterijata za socijalni politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

NATAŠA MLADENOVIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

MARJANA KRUNIĆ
Somatoped

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Translate