Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

krunicmarijana
KRUNIĆ MARIJANA

Krunić Marjana (18.01.1986) diplomirani defektolog-somatoped.
Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda.
Od 2011 godine zaposlena u školi za osnovno i srednje obrazovanje ,, Milan Petrović,, . Od 2013 godine, pored rada u školi , aktivno uključena u rad servisa za dodatnu podršku deci od 3 do 5 godina. Od 2021 godine uključena u program rane stimulacije dece od 0-3 godine.
U proteklih jedanaest godina rada, pohađala različite vidove obuka i seminara iz domena rada sa decom sa smetnjama u razvoju. Učesnih međunarodnih konferencija i Erasmus + projekata.

Translate