Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

krunicmarijana
KRUNIĆ MARIJANA

Krunić Marjana (18.01.1986) diplomirani defektolog-somatoped.
Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda.
Od 2011 godine zaposlena u školi za osnovno i srednje obrazovanje ,, Milan Petrović,, . Od 2013 godine, pored rada u školi , aktivno uključena u rad servisa za dodatnu podršku deci od 3 do 5 godina. Od 2021 godine uključena u program rane stimulacije dece od 0-3 godine.
U proteklih jedanaest godina rada, pohađala različite vidove obuka i seminara iz domena rada sa decom sa smetnjama u razvoju. Učesnih međunarodnih konferencija i Erasmus + projekata.

BOJANA LjUBOJEVIĆ
Osnivač
Dipl.Spec.Pedagog

Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu za specijalnu edukciju I rehabilitaciju, smer prevencija I resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju, I stekla zvanje-diplomirani…

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

NATAŠA MLADENOVIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Translate