Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

TRETMAN POREMEĆAJA GOVORA KOD OŠTEĆENJA SLUHA

Kako preoznati problem u razvoju sluha, govora i jezika deteta i kako pomoći detetu?

 

Za razvoj sluha, govora i jezika postoji takozvani “kritični period”. Svaki nivo razvoja sluha, govora i jezika je vezan za određeni period i ako se on propusti, teško se nadoknađuje.

Kako se razvijaju sluh, govor i jezik?

Vazno je upoznati se sa dinamikom pravilnog razvoja sluha, govora i jezika kako bi se prepoznala odstupanja u razvoju.

Razvojna mapa sluha, govora i jezika kod dece:

0 – 2 meseca
U ovom periodu motorni sistem nije dovoljno razvijen pa su reakcije na iznenadne zvuke i šumove nestabilne i nezrele,  ali  se moze zapaziti koji su to zvuci neprijatni za dete i koji ga plaše, a koji ga zabavljaju i prijaju.

2 – 4 meseca
Okreće glavu i traži očima izvor zvuka, umiruje se na glas majke.
Primećuje se gukanje kao raspevavanje vokala. Dete produkuje dva sloga ,,ba“ i ,,ga“ sličnog inteziteta i trajanja.

4 – 6 meseci
Dete na ovom uzrastu počinje spontano da brblja i sve češće se javlja kombinacija AP, APA, BA, DA, TA, GA. Prepoznaje glasove ukućana i osoba koje su često u njegovom okruženju.
Na lavež pasa, mjaukanje mačke, zvonjenje telefona ili zvona, dozivanje po imenu, reaguje povećanom pažnjom i okretanjem glave u pravcu zvuka.

6 – 8 meseci
Povezuje dva ista sloga (ba-ba, pa-pa, ta-ta), a zatim može da spaja i dva različita (ma-ba, ta-ba). Dete razume i odaziva se na svoje ime. Plače uz izgovaranje m…m..m…m..
Ukoliko u ovom period izostaje pokret glave ka izvoru zvuka ili nema brbljanja, može se posumnjati da se sluh kod deteta ne razvija adekvatno.

8 – 12 meseci
Dete pažljivo sluša i imitira neke zvuke ili onomatopeje ( av, mau, đi-đi, ćiju-ći) , na govorni podsticaj pokušava da ponovi reči.
Razume: ,,Daj“, ,,Evo“, ,,No, no“, ,,Pa-pa“, kao i značenje nekih reči iako ih ne izgovara.

12 -18 meseci
Razume naloge: ,,Dođi“, ,,Idemo“, ,,Donesi“. Na zahtev prepoznaje i pokazuje imenovane predmete, kao i delove tela.
Ima aktivan rečnik od 6 do 8 reči (mama, baba, tata, papa).
Ako ove govorne aktivnosti izostaju u potpunosti ili delimično, može se posumnjati da postoji oštećenje sluha.

18 meseci do 2 godine
Dete razume naloge (sedi na stolicu, donesi patike).Rreaguje na zahteve i može da pokaže tuđe delove tela (lutkino oko, mamina usta). Zna da imenuje predmete (lopta, sat, lutka) i da traži predmete sa stola. Odgovara na pitanje ‘Kako se zoveš?’ ,’Kako kaže maca?’. Voli da sluša priče i da gleda slike. Priča dok se igra.
Ukoliko govorne aktivnosti izostaju, OBAVEZNO proveriti sluh deteta.

2 do 3 godine
Sebe zove imenom, ne kaže ,,Ja“.
Može da prepozna na osnovu slike za šta se predmet upotrebljava (nešto što jedem, nešto što oblačim). Prstima pokazuje koliko ima godina. Oponaša neke zvuke, zna da recituje pesmicu.

3 do 4 godine
Zna da opisuje dešavanja na slikama, shvata razlike (veliko-malo; bata-seka). Razume pitanja i daje odgovor: ,,Šta radiš kada si gladan?“, ,,Šta radiš kada ti je hladno?“.Broji redom do 5. Imenuje i prepoznaje boje.
Govori potpunim rečenicama, govor je razumljiv.

Ukoliko se kod deteta primete bilo kakva odstupanja u gore navedenim smernicama, potrebno je javiti se svom pedijatru i uraditi proveru sluha kod audiologa kao i proveru govorno-jezičkog statusa kod surdologa.

Značajno je početi sa primenom ranog stimulativnog tretmana u periodu od 0 do 3 godine.

VAŽNO: SLUH I GOVOR SU NERASKIDIVO POVEZANI. AKO JE OŠTEĆEN SLUH, OBAVEZNO JE OŠTEĆEN I GOVOR.

Translate