Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

SPECIFIČNI POREMEĆAJI ČITANJA, PISANJA, RAČUNANJA (disleksija, disgrafija, diskalkulija)

Disleksija je specifična razvojna smetnja koja se manifestuje kao nemogućnost ovladavanja čitanjem i razumevanjem pročitanog I pored normalne inteligencije, očuvanog vida i sluha. Kod dece je prisutno otežano razlikovanje fonema, zatim nemogućnost upamćivanja grafema ( slova ), Čitanje se karakteriše čitanjem slovo po slovo, tihim izgovorom reči, česte su zamene, skraćivanja ili dodavanja slova, delova reči ili celih reči, zamenjuju reči sa sličnim značenjem, izostavljaju prefikse i sufikse, gube orijentaciju dok čitaju-preskaču redove ili ponovo čitaju već pročitane redove.  U njihovom govoru često se čuju sveklo umesto svetlo ili mekla umesto metla.

Disgrafija je specifična razvojna smetnja koja se manifestuje kao nemogućnost ovladavanjem pisanja pored normalne inteligencije, očuvanog vida i sluha. Kod dece je prisutno mešanje slova zbog nemogućnosti da upamte grafeme, izostavljanje slova u rečima, česte su i zamene grafički sličnih slova, okretanje slova, dezorijentacija levo desno, gore dole. Grafomotorna disgrafija manifestuje se lošom organizacijom grafomotornog izraza u prostoru i lošom uobličenošću jedinica koje čine niz, rukopis je neuredan, slova su često podebljana (retuširana).

Diskalkulija je specifična razvojna smetnja koja se manifestuje kao nemogućnost ovladavanjem  numeričkih simbola i matemtičkih operacija. Problem se javlja kod sposobnosti tumačenja numeričkih simbola i matematičkih operacija kao što je sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Dete koje pati od diskalkulije meša brojeve i znakove, i ne može da se bavi mentalnom aritmetikom ili da obrađuje apstraktne ideje.

Translate