Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

NAPREDNE TEHNIKE UČENJA

Cilj naprednih tehnika učenja jeste da se detetu olakša proces usvajanja gradiva, da se obimno gradivo sažme, dosadne informacije učine zanimljivim i da se skrati vreme provedeno uz knjigu, a rezultati budu bolji, dete uspešnije i zadovoljnije.

Tehnike koje učimo u Arhimedika centru su mnemotehnike – to su mentalne strategije (rime, slike, fraze) koje pomažu deci da zapamte velike količine informacija.

Postoje tri vrste mnemotehnika. To su vizuelne, verbalne i mešovite.

Tu spadaju:

Akronimi-izmišljena kombinacija slova, gde svako slovo treba da podseti na ideju ili činjenicu koju treba zapamtiti.

Akrostih-izmišljena rečenica u kojoj prvo slovo svake reči treba da podseti na ideju ili činjenicu koju treba zapamtiti

Skraćivanje-verbalna tehnika gde se skraćuje broj informacija koje treba usvojiti (nazive institucija, pojava…)

Elaborirano kodiranje-za pamćenje neodređenih informacija tako što ih povezujemo sa poznatim.

Asocijacije-služe da se komplikovane, duge i nerazumljive informacije upamte (istorijska imena, latinski nazivi…).

Mape uma-mentalne strategije gde se šematski predstavljaju određene ideje i oko njih se vežu ključne reči, rečenice, crteži.

Translate