Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE

U našem centru psihološko savetovanje obavlja dečiji psiholog.

Suština psihološkog savetovanja jeste prevencija psiholoških poremećaja kod dece i omladine, kao i rešavanje određenih problema, koji su uglavnom jasno konkretizovani, bez dubljeg ulaženja u ličnost deteta. Savetovanje se usmerava na problem i njegovo rešavanje što zahteva kraći tretman.

Kada potražiti pomoć psihologa?

-kada dete prolazi kroz teži životni period ( razvod roditelja, nova škola, smrt bliske osobe…)
-kada dete oseća tugu, stid, zabrinutost,
-kod samodestruktivnosti ( dete povređuje samo sebe),
-kod problema u učenju i problema pažnje,
-kod problema kontrole besa i impulsivnosti,
-kod izloženosti vršnjačkom nasilju,
-kada dete želi da izgradi samopoštovanje,
-kod problema u ishrani ( kod rigoroznih dijeta ili prejedanja)
-kod suočavanja sa hroničnim bolestima.

Translate