Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

TRETMAN POKRETOM (REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE)

Reedukacija   psihomotorile  ili tretman pokretom je metoda koja koristi pokret  kako bi se posdticao razvoj u svim oblastima decijeg funkcionisanja. U reedukaciji psihomotorike se reintegriše funcionalna celovitost psihomotorike deteta, kroz pokret se pobuđuju, ponavljaju i dograđuju senzomotorna iskustva

Reedukacija psihomotorike:

– se sluzi pokretom onakvim kakvim jeste, kako bi njime obnovila ono senzomotorno I psihomotorno iskustvo koje je u osnovi pojmova koje dete nedovoljno razume i  u osnovi osecajnih stavova koji se nisu dovoljno diferencirali .

-koristi pokret u svrhu sticanja  novih iskustava deteta o sebi  u svetu, pri cemi se psihomotornim aktivnostima rekapitulisu sve faze razvoja tokom predhodnih etapa kroz koje je dete proslo.

koristi pokret radi delovanja na psihicke strukture I funkcije , I doprinosi  jasnijem definisanju  svoje vlastitosti u svetu , jasnijem saznavanju o sebi u odnosu na elemente prostora , vremena u druge.

Tretman se planira nakon defektoloske dijagnostike  I zasnovan je  na individualnim sposobnostima, razlikama i mogućnostima deteta, razvojnim potrebama i osećanjima.

Postoje opšte i specifične vežbe reedukacije psihomotorike. Vežbe opšte reedukacije psihomotorike podeljene su u  sledece grupe

-Vežbe za definisanje dozivljaja telesne celovitosti

doživljaj telesne celovitosti posmatra se postojanjem pojma telesne šeme , koja se formira na osnovu iskustva koje dete stiče tokom odrastanja i putem informacija koje dobija iz tela.Doživljaj telesne celovitisti je preduslov za organizaciju ponašanja ,brzinu i kvalitet usvajanja i obrade informacija. Neusklađen razvoj pokreta i poznavanja tela može izazvati psihomotorne poremećaje, poremećeje praksije , pomašanja…

Vežbe za doživljaj gestualnog prostora

Gestualni prostor je prostor izvan tela koji se može zahvatiti ispruženim ekstremitetima, čime se otpočinje proces socijalizacije deteta . Pokazni gest, gest za daj…

Vežbe za osamostaljivanje pokreta

pored samog čina osamostaljivanja pokreta bitnog za vršenje  grafomotornih aktivnosti i manipulativnih radnji , ove vežbe doprinose i dogradnji svoje vlastitosti i sigurnosti u odnosu na psihomotorne aktivnosti uopšte.

-Vežbe za ujedačavanje tonusa

ove vežbe treba da omoguće ovladavanje tonusom i ujednačavanje tonusa mišića.

Vežbe za otkrivanje, stabilizovanje, i usmeravanje lateralizovanosti

lateralizovanost se ostvaruje postepeno sazrevanjem CNS i sabiranjem iskustava koja se stiču opažanjem, kinestezijom…. Lateralizovanost se javlja kao dešnjaštvo ili levaštvo, obeležava objektivni prostor i  doživljaj sebe u prostoru . Predstavlja preduslov da bi dete moglo da ovlada složenim aktivnostima kao što su ;govor, orjentacija u prostoru i vremenu  pamćenje, učenje, čitanje, pisanje …

-Vežbe za orijentaciju u objektivnom prostoru

ovim vežbama dete definiše osnovne odnose u objektivnom prostoru  i ovladava tim odnosima na predstavnom nivou.

-Vežbe dozivljavanja i ovladavanja ritmom

Ritam je integralni deo senzomotorne i psihomotorne aktivnosti . U njemu se očitavaju obrisi vremena , koje se preko ritma prvi put saznaju i opažaju kao značajni za svakodnevne aktivnosti i život.

-Vežbe za procenu trajanja i orjentaciju u vremenu

 Vežbe koje bude  i učvršćuju odnos prema vremenu  delimo na tri grupe i to : vežbe percepcije vremena, vežbe uočavanja metričkog vremena, vežbe za otkrivanje doživljajnog vremena.

-Vežbe za kontrolu impulsivnosti

impulsivnost govori o tome da su  oblasti osećanja još nedeovoljno izdiferencirane u odnosu na mišićne oblasti , te se naglo pretaču u mišićne aktivnosti. Dete ne vlada u potpunoj meri svojim osećajnim životom a samim tim ni svojom motoričnošću u ponašanju.

-Vežbe za prepoznavanje oblika i težina

ovim vežbama se usvajaju nivoi opažanja koji se koriste za vršenje klasifikacija , serijacije …

Reedukacija psihomotorike,preko opštih i specifičnih vežbi koristi se kod dece:

·         sa smetnjama u razvoju govora i jezika i smetnjama u učenju (razvojna dislalija, razvojna disfazija, disleksija, disgrafija, diskalkulija…),

·         sa usporenim i disharmoničnim razvojem

·         sa kašnjenjem u razvoju motorike

·         sa pervazivnim razvojnim poremećajima

·         sa poremaćajem pažnje i hiperaktivnošću

Translate