Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

PRIPREMA PREDŠKOLACA

Za svako dete polazak u školu pretstavlja veoma velik i važan korak, stoga je adekvatna priprema deteta za zahteve koji ga očekuju neophodna.

U našem centru se priprema predškolaca sastoji od stimulacije fine motorike i grafomotorike, pažnje i koncentracije, prepoznavanja i razlikovanja slova i brojeva, ali i stimulacija socijalnih veština koje su neophodne za uklapanje i funkcionisanje u kolektivu, usvajanje pravila i redosleda.

Translate