Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Bojana Ljubojević

Tantrumi(bes) kod dece

Šta su tantrumi? Tantrumi su iznenadni intenzivni izlivi emocija kod male dece.Emocije koje se kod dece javljaju tom prilikom su ljutnja, bes, razočarenje i frustracija, a deca ih izražavaju vrištanjem, glasnim plačom, valjanjem po podu, bacakanjem, bežanjem…Tantrumi se najčešće javljaju posle druge godine. Situacije u kojima se javlja izliv besa su sledeće: • kada dete …

Tantrumi(bes) kod dece Read More »

Disharmoničan razvoj

Razvoj dece možemo sagledati kroz postignuća u oblastima kao što su: gruba i fina motorika, govorno-jezički razvoj, saznajni razvoj, emocionalni i socijalni razvoj. Disharmoničan razvoj dece predstavlja izraženo odstupanje u vidu kašnjenja u pojedinim oblastima, dok je razvoj u okviru ostalih oblasti očekivan ili približan očekivanom u odnosu na uzrast. Prve tri godine života su …

Disharmoničan razvoj Read More »

Šta bi dete trebalo da zna pre polaska u školu?

ANALIZA I SINTEZA Pokazuju svesnost deteta o pisanom jeziku. Između pete i šeste godine deca primećuju glasovnu strukturu reči tako da dete mora znati razdvojiti reči na slogove, prepoznati i imenovati početni i završni glas u reči. Takođe je važno da može razdvojiti reči na glasove i  da od pojedinih glasova sastavi reč npr.( k-u-c-a-kuca), …

Šta bi dete trebalo da zna pre polaska u školu? Read More »

Mucanje

Poremećaji tečnosti govora se mogu javiti u vidu: Fiziološko mucanje se javlja u periodu usvajanja govora (od druge do četvrte godine), a može se javiti i kasnije (oko pete godine). U tom periodu se javlja povećano interesovanje deteta za dešavanja u okolini, šire pripovedanje, češće zapitkivanje i generalno intenzivniji doživljaj spoljašnjeg sveta. U tom periodu …

Mucanje Read More »

Translate