Šta bi dete trebalo da zna pre polaska u školu?

ANALIZA I SINTEZA Pokazuju svesnost deteta o pisanom jeziku. Između pete i šeste godine deca primećuju glasovnu strukturu reči tako da dete mora znati razdvojiti reči na slogove, prepoznati i imenovati početni i završni glas u reči. Takođe je važno da može razdvojiti reči na glasove i  da od pojedinih glasova sastavi reč npr.( k-u-c-a-kuca), …

Šta bi dete trebalo da zna pre polaska u školu? Read More »