Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

RAZVOJ GOVORA, FINE I GRUBE MOTORIKE NA UZRASTU OD 4 GODINE

Većina roditelja je u nedoumici da li je njihovo dete na nivou postignuća za svoj uzrast,da li postoje neka odstupanja.

Ovde ćemo Vam dati neke smernice i dati odgovor na neka pitanja koja se odnose na razvoj govora i motorike.

  • Dete na uzrastu od 4 godine treba da silazi niz stepenice nogu pred nogu,da u trku šutne loptu,da maršira u ritmu muzike,
  • Pokazuje interesovanje da vozi tricikl
  • Na polju fine motorike pokušava da nacrta čoveka(glava i udovi),precrtava kvadrat,
  • Samo se umiva i pere ruke
  • Primećuje nedostatke na crtežu,razvrstava stvari po boji
  • Govor je razumljiv, rečenice su potpune, stalno postavlja pitanja, opisuje radnje na slici
  • Rešava jednostavne problemske situacije: Šta radiš kad si gladan?

Nadam se da smo Vam ovim tekstom dali odgovore na neka pitanja sta vaše dete treba da zna. Ali ne zaboravite da je svako dete individua za sebe i da je poželjno da gore navedene smernice dete savlade do 5 godine.

Translate