Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Ekranizacija kod dece

Ekranizacijа kod dece, što uključuje prekomernu izloženost ekranima poput televizora, kompjutera, tableta i pametnih telefona, može imati štetne posledice na njihov fizički i mentalni razvoj. Prekomerna ekranizacija može dovesti do problema poput nesanice, smanjene pažnje i koncentracije, odlaganja govorno-jezičkog razvoja, i povećanog rizika od gojaznosti. Takođe, previše vremena provedenog pred ekranima može smanjiti vreme koje deca provode u fizičkoj aktivnosti i interakciji sa drugima, što može negativno uticati na njihov socijalni i emocionalni razvoj. Važno je postaviti granice i pružiti alternativne aktivnosti kako bi se smanjila ekranozacija i podstakao zdraviji način života kod dece.

Osim toga, dugotrajna izloženost ekranima može uticati na kognitivne sposobnosti deteta, kao što su sposobnost rešavanja problema, kreativnost i razvoj jezičkih veština. Studije su pokazale da previše vremena provedenog pred ekranima može dovesti do smanjenja volumena sive materije u određenim delovima mozga, što može uticati na funkcije kao što su memorija i emocionalna regulacija. Ovi efekti mogu biti posebno izraženi kod male dece, čiji mozgovi su u procesu intenzivnog razvoja. Stoga je važno ograničiti vreme koje deca provode pred ekranima i pružiti im raznovrsne aktivnosti koje će podsticati njihov celokupni razvoj.

 

Translate