Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Pravilan izgovor glasova kod dece

U zavisnosti od uzrasta deteta posmatra se i razvoj glasova.
Sa 3 godine očekujemo pravilan izgovor svih vokala, svih ploziva kao i glasova s, z i c.
Sa 4 godine očekujemo pravilan izgovor č, š, ž, dž i l.
Sa 5 godina očekujemo glasove r i lj.
Dete koje kreće u školu treba pravilno da izgovara sve glasove srpskog jezika.
Nakon urađene procene artikulacije gde rezultat pokaže odstupanja u izgovoru nekoliko glasova u jednoj ili više grupa glasova, često se od roditelja dobija odgovor:“Sve zna da kaže, ali voli da se mazi“.
Zapravo, u pitanju je pogrešna postavka govornih organa ili pogrešno usvojena navika izgovora glasova. Kada opominjete dete da kaže pravilno, ono zapravo ne zna šta treba da promeni ili kako to drugačije da kaže.
Kod neke dece je potpuno nezrela oralna praksija, te uprkos naporima ne uspevaju da proizvedu određene glasove.
Sve ovo zahteva stručnu podršku, kako bi se deci olakšao proces korekcije nepravilne artikulacije.

Odstupanje u izgovoru glasova procenjuje se oko 3. godine.
Procenjuje se razvoj jezičkih struktura (bogatstvo rečnika, dužinu rečenice, složenost rečenice, rečenične delove…). Na kasnijim uzrastima i artikulacija glasova.

Glas dete može da ne izgovara (omituje), npr. Kaže „iba“ umesto „riba“ ili da izgovor bude oštećen (distorzovan), npr. Izgovor tzv.francuskog r „rrriba“.

Ako dete može glas da izgovori izolovano ( „č“), ali ne i u reči ( npr. Kaže „čizma“) ili u rečenici ( npr. „Imam čizme“), glas se ne smatra savladanim.
Ukoliko roditelj ili stručno lice koje dolazi u kontakt s detetom (pedijatar, vaspitač…) primete da postoje odstupanja u izgovoru potrebno je zatražiti pomoć logopeda. Svako odlaganje dolaska na pregled otežava kasniji rad, iziskuje duži period korekcije, što je iscrpljujuće i za dete i za roditelje.

(Photo by Mikhail Nilov)

Translate