Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Disharmoničan razvoj

Razvoj dece možemo sagledati kroz postignuća u oblastima kao što su: gruba i fina motorika, govorno-jezički razvoj, saznajni razvoj, emocionalni i socijalni razvoj. Disharmoničan razvoj dece predstavlja izraženo odstupanje u vidu kašnjenja u pojedinim oblastima, dok je razvoj u okviru ostalih oblasti očekivan ili približan očekivanom u odnosu na uzrast. Prve tri godine života su veoma važne za razvoj deteta i u tom periodu je najvažniji uticaj i stimulacija porodice.
Kako roditelji mogu da podstaknu razvoj deteta?

  • Usmeravajte dete na istraživanje sveta oko sebe;
  • Ne sputavajte dete u aktivnostima;
  • Ne pomažite detetu više nego što ono zahteva i ne radite stvari umesto deteta;
  • Proširite detetovu radoznalost;
  • Započnite igru, a zatim podstaknite detete da se što samostalnije uključuje;
  • Postavljajte pravila u igri i dosledno ih poštujte;
  • Zahtevajte da dete sačeka svoj red;
  • Insistirajte da se u igri dete izrazi gestom, mimikom, glasom i govorom.

Važno je istaći da do treće godine razvoj deteta ne teče ujednačeno u svim oblastima razvoja. Značajan uticaj na celokupan razvoj imaju različiti unutrašnji i spoljašnji faktori i okolnosti, kao što su intelektualni kapaciteti roditelja i deteta, porodične relacije, ekonomski status, stimulativna sredina i danas sveprisutniji uticaji medija i televizije. Moguće posledice ovih fakotra su usporen, neujednačen i neuobičajen razvoj.
Zašto je važno obratiti se stručnjacima?
Ukoliko roditelji ne primete ili zanemare poteškoće sa kojima se dete susreće u okviru pojedinih oblasti razvoja, na kasnijem uzrastu se mogu pojaviti različita odstupanja koja će dodatno remetiti i usložnjavati detetov razvoj. Stimulativni tretmani ranih razvojnih odstupanja ili smetnji omogućavaju podsticanje pojedninih oblasti i harmonizaciju sa ostalim oblastima razvoja.

Translate