Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Mucanje

Poremećaji tečnosti govora se mogu javiti u vidu:

  1. Fiziološko mucanje se javlja u periodu usvajanja govora (od druge do četvrte godine), a može se javiti i kasnije (oko pete godine). U tom periodu se javlja povećano interesovanje deteta za dešavanja u okolini, šire pripovedanje, češće zapitkivanje i generalno intenzivniji doživljaj spoljašnjeg sveta. U tom periodu je najvažniji odnos roditelja i okoline prema detetu i njegovom govoru. Stalno ispravljanje deteta pri govoru, uznemirenost, neskrivena briga i strah, saosećajno ophođenje prema detetu ne doprinose da fiziološko mucanje prođe, već da se razvije. Strpljenje, dobar govorni model, usporen i smiren govor sa detetom najčešće dovode do spontanog oporavka fiziološkog mucanja.

Dete često zastajkuje u govoru, ponavlja pojedine glasove, slogove, reči ili rečenice. U nekim slučajevima može postojati upadljiva klinička slika, dok je u nekim jedva primetna. Često se javlja saplitanje u govoru koje liči na zamuckivanje, a uzrok tome je nesklad između brzog toka misli i sporosti funkcije govornih organa, između želje i volje deteta da govori i nedovoljne spretnosti i sposobnosti govormih organa. Zamuckivanje je izraženo prisutno u situacijama izražene uzbuđenosti, radosti ili žalosti.

  1. Razvojno mucanje karakteriše pojava mucanja kod dece predškolskog uzrasta, a uzroci mogu biti genetski (uticaj naslednog faktora), sredinski (uticaj okoline) i neurofiziološki (izmenjena funkcija određenih delova mozga). Razvojno mucanje se ispoljava kao ponavljanje reči, glasova ili slogova (uglavnom u inicijalnoj poziciji). Tokom govora je uočljivo produžavanje vokala, sporiji govor sa mnogo pauza. Mucanje karakteriše pogoršavanje u situacijama povećanog umora, stresa ili uzbuđenja. U nekim situacijama dete može da izbegava govor usled straha od pojave disfluentnosti u govoru.
  2. Psihogeno mucanje je provocirano i održava se na bazi psiholoških faktora neurotskog ili psihotičnog tipa, bez evidentne organske etiologije. Može da se javi i kod dece i kod odraslih. Nastaje naglo, nakon stresogene situacije i zavisno je od tipa situacije, oblika i načina reagovanja deteta ili odraslog koji muca na određenu situaciju, kao i od karakteristika ličnosti i ličnog govornog iskustva, a može da nastane i u toku psihotične dezintegracije ličnosti. Neurotično/neurotsko mucanje je često povezano sa strahom koji dovodi do uslovno-refleksnog spazma disajne i glasovne muskulature što dovodi do grčeva koji su karakteristični za početne stadijume neurotičnog mucanja.
  3. Neurogeno mucanje karakteriše pojava simptoma koji mogu biti veoma slični simptomima nekih drugih govornih poremećaja, kao što su dizartrija i apraksija, ali i drugih vrsta mucanja. Dijagnostika neurogenog mucanja je najvažnija pre početka tretmana mucanja i postavlja se na osnovu poremećaja fluentnosti govora i istrorije slučaja, tekućeg/sadašnjeg medicinskog statusa i drugih poremećaja komunikacije. Uzroci neurogenog mucanja mogu biti bolesti ili oštećenja CNS-a i zbog toga je neophodan drugačiji pristup u terapiji koji obuhvata preciznu lokalizaciju lezije i lečenje bolesti koje su dovele do oštećenja CNS-a.

Mucanje predstavlja kompleksan poremećaj koji ostavlja značajne posledice na različite aspekte ne samo govora i komunikacije, već i na celokupnu ličnost osobe koja muca. Stoga veliki značaj dajemo prilagođavanju terapijskog pristupa obliku i vrsti mucanja, uzrastu, težini stanja, kao i individualnim karakteristikama i potrebama osobe.

Translate