Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

kidwhit
ARHIMEDIKA
LOGOPEDSKO EDUKATIVNI CENTAR
DIJAGNOSTIKA
LOGOPEDSKI TRETMANI
PRIPREMA PREDŠKOLACA
KREATIVNE RADIONICE

Zašto Arhimedika?

Svaki dolazak Vašeg deteta sa osmehom na licu daje odgovor na mnoga pitanja, pa tako i  na ovo.
Njihov osmeh, želja  volja uz naše odlične saradnika daju im krila kojima mogu da polete.

U svaki novi izazov putujemo zajedno, bez obzira šta je to sa čime se Vaše dete bori, na kraju se zajednički radujemo njihovom uspehu.
Dečija sloboda u našem centru, želja i borba za napredak je samo jedan mali deo kojim se Arhimedika podiže i uz sav trud i rad deluje  na njihovo samopouzdanje.

Dolaskom kod nas deca stiču samostalnost, sigurnost i znanje koliko i šta mogu.

Emocionalna zrelost je veoma važna za napredak mališana, stoga im se svesrdno  i iskreno posvećujemo kako bismo im pomogli i podstakli razvoj na svim poljima.
Iskustvo naših saradnika niže veliki broj dece koja su savladala prepreke koje su im se našle na putu njihovog razvoja i napredka kada su u pitanju govorno-jezičke sposobnosti, vizuomotorna koordinacija, senzorna iskustva.

Njihova želja i volja za dolazak kod nas je nama zahvalnost i ona nam dolazi kao nagrada na koju smo ponosni, a kruna nam je zadovoljstvo roditelja.

Arhimedika čeka i tebe, dođi da se zajedno smejemo, edukujemo i vežbamo.

Jer mi to ipak radimo malo drugačije! Proverite!

Upoznajte Tim Arhimedike

BOJANA LjUBOJEVIĆ
Osnivač
Dipl.Spec.Pedagog

Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu za specijalnu edukciju i rehabilitaciju, smer prevencija i resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju, i stekla zvanje-diplomirani…

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

NATAŠA MLADENOVIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

NATAŠA ZORANOVIĆ
Logoped

Akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije-modul logopedija završava 2020. godine pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i upisuje master akademske studije.

MARJANA KRUNIĆ
Somatoped

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

DRAGANA STANISAVLjEVIĆ
Defektolog-Oligofrenolog

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2008. godine u Beogradu i stekla zvanje dipl.defektolog – oligofrenolog.
2009. seli se u Novi Sad gde…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Milica Ostojić
Logoped

Diplomirala 2017.godine nakon čega upisuje master akademske studije i zapocinje pripravnički staž na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.Master akademske studije …

Nikolina Janić
Reedukator psihomotorike

Akademske studije Specijalne edukacije i rehabilitacije upisuje 2016/2017. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju….

Galerija

Roditelji o nama... Iskustva,Preporuke,Mišljenja

VIDEO

Translate