Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Nikolina-Janjic
NIKOLINA JANjIĆ

Nikolina Janjić, rođena 10.04.1997. godine u Prijedoru. Akademske studije Specijalne edukacije i rehabilitacije upisuje 2016/2017. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Inkluzivno obrazovanje. Zvanje Diplomiranog defektologa stiče 2020.godine, zatim iste godine upisuje master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Motoričke smetnje i poremećaji. Od 2021. godine radi kao nastavnik u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović.“ 2021. godine završava master studije i time stiče zvanje – Master defektolog. Kroz dalji rad se stručno usavršava te prolazi obuku Reedukacije psihomotorike, i AB program procene i tretmana neintegrisanih primitivnih refleksa.

BOJANA LjUBOJEVIĆ
Osnivač
Dipl.Spec.Pedagog

Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu za specijalnu edukciju i rehabilitaciju, smer prevencija i resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju, i stekla zvanje-diplomirani…

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

NATAŠA ZORANOVIĆ
Logoped

Akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije-modul logopedija završava 2020. godine pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i upisuje master akademske studije.

NATAŠA MLADENOVIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

MARJANA KRUNIĆ
Somatoped

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

DRAGANA STANISAVLjEVIĆ
Defektolog-Oligofrenolog

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2008. godine u Beogradu i stekla zvanje dipl.defektolog – oligofrenolog.
2009. seli se u Novi Sad gde…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Milica Ostojić
Logoped

Diplomirala 2017.godine nakon čega upisuje master akademske studije i zapocinje pripravnički staž na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.Master akademske studije …

Translate