Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Nikolina-Janjic
NIKOLINA JANjIĆ

Nikolina Janjić, rođena 10.04.1997. godine u Prijedoru. Akademske studije Specijalne edukacije i rehabilitacije upisuje 2016/2017. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Inkluzivno obrazovanje. Zvanje Diplomiranog defektologa stiče 2020.godine, zatim iste godine upisuje master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Motoričke smetnje i poremećaji. Od 2021. godine radi kao nastavnik u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović.“ 2021. godine završava master studije i time stiče zvanje – Master defektolog. Kroz dalji rad se stručno usavršava te prolazi obuku Reedukacije psihomotorike, i AB program procene i tretmana neintegrisanih primitivnih refleksa.

Translate