Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

natasa-zoranovic
NATAŠA ZORANOVIĆ

Nataša Zoranović, rođena 26.9.1996.

Akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije-modul logopedija završava 2020. godine pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i upisuje master akademske studije. U toku studija započinje volontiranje u Centru za proizvodnju znanja i veština kao terenski radnik u neformalnim romskim naseljima na podsticanju razvoja dece uzrasta od 3 do 6 godina. Završava obuku o radioničarskom radu, obuku za ličnog pratioca i trening o antidikskriminacionom zakonodavstvu i pravnim lekovima. 

Uključena u projekte koji se bave ranim razvojem dece i promovisanjem inkluzije na teritoriji Novog Sada. Nakon završenih studija rad započinje u psihološkom savetovalištu Skala kao logoped. U toku 2022.godine radila kao stručni saradnik u Domu zdravlja u Titelu na poziciji defektologa-logopeda.

Translate