Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

natasa-zoranovic
NATAŠA ZORANOVIĆ

Nataša Zoranović, rođena 26.9.1996.

Akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije-modul logopedija završava 2020. godine pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i upisuje master akademske studije. U toku studija započinje volontiranje u Centru za proizvodnju znanja i veština kao terenski radnik u neformalnim romskim naseljima na podsticanju razvoja dece uzrasta od 3 do 6 godina. Završava obuku o radioničarskom radu, obuku za ličnog pratioca i trening o antidikskriminacionom zakonodavstvu i pravnim lekovima. 

Uključena u projekte koji se bave ranim razvojem dece i promovisanjem inkluzije na teritoriji Novog Sada. Nakon završenih studija rad započinje u psihološkom savetovalištu Skala kao logoped. U toku 2022.godine radila kao stručni saradnik u Domu zdravlja u Titelu na poziciji defektologa-logopeda.

BOJANA LjUBOJEVIĆ
Osnivač
Dipl.Spec.Pedagog

Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu za specijalnu edukciju i rehabilitaciju, smer prevencija i resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju, i stekla zvanje-diplomirani…

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

NATAŠA MLADENOVIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

MARJANA KRUNIĆ
Somatoped

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

DRAGANA STANISAVLjEVIĆ
Defektolog-Oligofrenolog

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2008. godine u Beogradu i stekla zvanje dipl.defektolog – oligofrenolog.
2009. seli se u Novi Sad gde…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Milica Ostojić
Logoped

Diplomirala 2017.godine nakon čega upisuje master akademske studije i zapocinje pripravnički staž na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.Master akademske studije …

Translate