Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

MilenaPavic
MILENA PAVIĆ

Milena Pavić, rođena 20. aprila 1993. godine u Kosovskoj Kamenici.
Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba završila je 2019. godine i stekla zvanje Diplomirani defektolog – surdolog.
Volonterskim radom, u trajanju od godinu dana, u Humanitarnoj organizaciji ″DEČJE SRCE″ stiče iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, učestvujući u brojnim dogadjajima, radionicama i aktivnostima. Radila je i kao personalni asistent sa decom sa smetnjama u razvoju.
Master akademske studije, drugog stepena upisuje i završava tokom 2019/2020. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, modul senzomotoričke smetnje i poremećaji, stekavši zvanje Master defektolog.
U martu 2020. godine zaposlila se u logopedsko-defektološkom centru Arhimedika, sprovodeći individualne defektološke tretmane u radu sa decom.

BOJANA LjUBOJEVIĆ
Osnivač
Dipl.Spec.Pedagog

Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu za specijalnu edukciju I rehabilitaciju, smer prevencija I resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju, I stekla zvanje-diplomirani…

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

NATAŠA MLADENOVIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

MARJANA KRUNIĆ
Somatoped

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Translate