Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

viber_image_2022-10-03_14-25-42-048
DRAGANA STANISAVLjEVIĆ

Dragana Stanisavljević – Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

2008. godine u Beogradu i stekla zvanje dipl.defektolog – oligofrenolog.

2009. godine seli se u Novi Sad gde počinje sa radom u Domu Veternik.

2010. godine prelazi u ŠOSO ,,Milan Petrović ” sa domom učenika. 

Pohađala je različite vidove obuka i seminara iz domena rada sa decom sa smetnjama u razvoju, učesnik međunarodnih konferencija i Erasmus+ projekata.

Koautor i realizator dva akreditovana seminara odobrena od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja: Vizuelne strategije za razvoj komunikacije i socijalizacije kod dece sa smetnjama iz spektra autizma i Augmentativna i alternativna komunikacija – izrada sredstva i primena u praksi.

Autor nastavnih sredstava i administrator FB i Instagram stranica @RiznicaIdeja.

MIHAELA ERDEJI
Logoped

Defektološki fakultet- smer logopedija u Beogradu diplomirala je 1999. godine. 
U toku četvrte godine studija priključuje se timu logopeda u Sremskoj Mitrovici radi sticanja …

MILICA STELKIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 2015/2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer Logopedija….

NATAŠA MLADENOVIĆ
Logoped

Akademske studije je upisala školske 1999/2000 godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteza u Beogradu, a 2004. godine oktobra završila fakultet…

MARJANA KRUNIĆ
Somatoped

Diplomirala na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009 godine , u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog defektologa-somatopeda. Od 2011 godine zaposlena u školi za…

MAJA KUKOBAT
Psiholog

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. ržavni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje…

Translate